Yönetim

İTÜ Merkezi Laboratuvar (İTÜMER) Koordinatörlüğünün politikası, analiz faaliyetlerini;

  • Tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak
  • Gerekli eğitime sahip, dokümantasyonu ve müşteri taleplerini anlayan, yetkin personel ile gerçekleştirmektir.
İTÜMER Koordinatörlüğü, müşteri memnuniyetinin yanı sıra yasal şartların karşılanmasını son derece önemsemektedir. Bu çerçevede; yapılan analizlerin kalitesinden ve güvenliğinden ödün vermeden, “İTÜ” adına leke getirmeyecek şekilde davranılması en önemli önceliğimizdir.

Misyon ve Vizyonumuz,
  1. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde birleştirmek
  2. Üniversitemizin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmek ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak
  3. Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak
  4. Sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak
  5. Yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapılarak ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirlikleri oluşturarak Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, DPT ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını İTÜ Merkezi Laboratuvar bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak
  6. Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak, patent, Lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturmak
  7. Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek günün koşullarına uygun çalışma ortamı ile öğrenmenin ve araştırmanın onurunu ve keyfini birlikte yaşayan ve yaşatan duygu ortamı sağlamak
  8. 24 saat canlı kalabilen bir araştırma merkezi olabilmek, çalışma coşkusu yaratmak, bilimsel bilgi üretmek ve teknolojiye dönüşüm olanaklarını geliştirmek.