Çalışanlarımız

Uzman Araştırmacı Personelimiz İletişim
Öğr.Gör.Dr. Ilgın NAR nari@itu.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. Kerem KAYA kkaya@itu.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. Armağan ATSAY aatsay@itu.edu.tr
Dr. Hasan GÖKÇE gokceh@itu.edu.tr
Dr. Ömer KAMACI kamaciom@itu.edu.tr
Mühendis Cenk KOÇAK kocak@itu.edu.tr
Mühendis Zeynep AKTUNA ÜSTÜNDAĞ aktuna@itu.edu.tr
Mühendis Sibel CENGİZ ertugrulsi@itu.edu.tr
Mühendis Nihal CEBBAR cebbar@itu.edu.tr
Mühendis Serap GÜL DURAKOĞLU serapgul@itu.edu.tr
Tekniker Hasan DİNÇER dincerha@itu.edu.tr

İdari Personelimiz İletişim
Eftal DOĞAN doganef@itu.edu.tr
Yasemin TAŞDEMİR tasdemirya@itu.edu.tr
Azmi TİMUR timura@itu.edu.tr
Murat BİLGİÇ mbilgic@itu.edu.tr